O oboře

Obora se nachází v pahorkaté krajině v podhůří Šumavy, vzdálená 10 km od Vodňan a 3 km od Bavorova. Obora má výměru 30 ha s převahou luk a strání. Středem obory protéká pstruhový potok se vzrostlými stromy.